Kinderen scheiden nooit

In de week van de 9e opvoedkaravaan hebben we aandacht voor kinderen en gescheiden ouders. Hoe is het voor een kind als ouders zijn gescheiden? Wat kun jij betekenen voor zowel de ouders als de betrokken kinderen?

De opvoedkaravaan is een initiatief van het Sociaalplein.

Wist u dat…

… 70.000 kinderen per jaar een scheiding van hun ouders meemaken
… Dit altijd voor alle kinderen heel moeilijk is
… Kinderen moeite hebben met bijkomende veranderingen, zoals…
…een nieuwe school,
…een nieuwe partner,
…een verhuizing,
…een slechte band met de uitwonende partner
…Kinderen geholpen zijn bij…
…humor van de ouders,
… onderlinge genegenheid,
…als de ouders geïnteresseerd in hen zijn,
…als er onderling positief wordt gecommuniceerd
… 66% van de kinderen het redelijk redt
…Kinderen lijden als ouders psychologisch oorlog voeren…
of als ouders ernstige en langdurige conflicten hebben
…Ook baby’s ernstige gevolgen kunnen ondervinden van scheidende ouders
…Maar liefst 75% van de scheidingen een vechtscheiding wordt
…Een kind is gebaat bij goedkeuring van de ouder om bij de andere ouder te zijn
…Kinderen met een loyaliteitsprobleem zich verscheurd voelen
…Een nieuw samengesteld gezin stress kan oproepen bij kinderen
…Vooral na de zomer veel mensen scheiden
…25% van de ouders wel eens bij hun kinderen uithuilt
…De kans bestaat dat kinderen van gescheiden ouder agressief zijn of dingen stuk maken…
…of gaan roken, blowen, drinken…
…moeite hebben met vriendschappen…
…een zwakke band met de ouders hebben, vooral met de vader…
…een laag zelfbeeld hebben..
…problemen op school, zoals slechte concentratie en lage cijfers
.. De gevolgen voor de kinderen op langere termijn kunnen zijn…
…een lager eindniveau van de opleiding…
…een lager inkomen…
…een groter risico op depressie…
… vaker in hulpverlening terecht komen…
… een groter risico hebben zelf te gaan scheiden
…Het ouderschapsplan steeds aangepast moet worden aan het kind, zodat het zich goed kan ontwikkelen.