Jong en zorgen

In de week van de 8e opvoedkaravaan hebben we aandacht voor kinderen en jongeren die mantelzorger zijn. Hoe is het om een jonge mantelzorger te zijn? En wat kun jij betekenen voor een jonge mantelzorger in je eigen omgeving? Want die zijn er vast en zeker…

Wat is een jonge mantelzorger?

Een jonge mantelzorger is een kind of jongere die opgroeit in een gezin met een zieke ouder, broer, zus, opa of oma. Dit gezinslid heeft bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte of handicap. Of een psychische ziekte, verslaving of een verstandelijke beperking. Er gaat veel zorg en aandacht uit naar deze huisgenoot en er moet altijd rekening mee worden gehouden.