Beschermjassen

Workshop Beschermjassen op school. Hoe kun je omgaan met verschil in de kinderopvang en het onderwijs?

Door: Kitlyn Tjin A Djie, oprichter Bureau Beschermjassen
Wanneer: Woensdag 18 oktober van 9.00-12.00 uur

Aansluitend lunch

Waar: Trouwzaal gemeente Heerhugowaard
Graag opgeven: vóór 2 oktober of je komt en of je mee wilt lunchen

De 15 jarige Tharukshan Selvam, geboren Sri-Lankaan uit Heerlen, pleegde in januari 2017 zelfmoord. Hij werd gepest en zijn school zou niet adequaat hebben gehandeld naar aanleiding van de signalen die er waren. Er zou te weinig aandacht geweest zijn voor zijn migratie-achtergrond.

Wat was er eigenlijk aan de hand en hoe hadden de professionals van de school van Tharukshan hem kunnen helpen?

Deze situatie is gelukkig een uitwas. Maar toch laat het zien dat er misschien te weinig kennis is, waardoor een kind die ‘anders’ is onbedoeld uitgesloten en eenzaam kan worden.

Er rust dus een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in opvang en onderwijs. Want een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de groep maken het lastig om iedereen erbij te houden. En ook kinderen met zorgelijke thuissituaties, psychiatrische diagnoses, fysieke beperkingen en hoogbegaafdheid vragen om extra aandacht. Het zijn deze kinderenen die makkelijk buiten de boot vallen: buiten de groep én buiten de leeromgeving. Want wie zich onveilig voelt, leert niet meer en kan zich niet goed verbinden met anderen.

Aandacht voor diversiteit in de kinderopvang en op school is aan de orde van de dag. Handvatten hebben om om te gaan met verschil is essentieel in deze tijd, voor pedagogisch medewerkers, leraren en andere opvang- en onderwijsprofessionals.

In de workshop gaan we aan de slag met de volgende vragen:

Wat heeft een jeugdige die ‘anders’ is nodig om zich veilig te voelen in de groep?

Welke rol kun je als pedagogisch medewerker of leraar vervullen in het creëren van een aangenaam, ondersteunend en stimulerend leer- en groepsklimaat?

Op welke manier kunnen krachtbronnen ofwel beschermjassen van de jeugdige én de beroepskracht ingezet worden in de kinderopvang en op school?

De Workshop is gebaseerd op het boek:

Beschermjassen op school, aandacht voor verschil in het onderwijs door Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan (van Gorcum, 2015)

Verhalen uit de praktijk van de deelnemers staan centraal ter illustratie van de theorie. Luister naar een interview met Kitlyn over de hulp voor Tharukshan in Met Het Oog Op Morgen

In Heerhugowaard zijn alle beroepskrachten van Het Sociaalplein getraind in de methode Beschermjassen. Dus ook de jeugdverpleegkundige, jeugdarts, opvoedadviseur, jeugd- en gezinscoach, leerplichtambtenaar en sociaal werker met wie jullie samenwerken. Samen met onderwijs en kinderopvang kan de ondersteuning van ouders en kinderen vanuit dezelfde taal en manier van werken plaats vinden. Zowel leerkrachten en pedagogisch medewerkers als intern begeleiders, directie en teamleiders zijn van harte welkom bij de workshop.